Promoo social

Page tools
Imprimir
Favoritar
Compartilhar
  • Promoo social

    Conhea os programas e projetos realizadas na rea de promoo social >

Promoo Social

Os programas desenvolvidos na rea de promoo social buscam promover a cooperao entre a iniciativa privada, a sociedade civil e o poder pblico. Os empregados da ArcelorMittal tambm so envolvidos, desempenhando aes voluntrias nas comunidades onde esto inseridos.